Poszukiwany jest sprawca kolizji, do której doszło w dniu wczorajszym w miejscowości Strózki