Rok 2016 był dla Mażoretek Miraż Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz Formacji Tanecznej Iskierki Uczniowskiego Klubu Sportowego Wawrzyn przy Zespole Szkół w Biezdrowie najwspanialszym w dotychczasowej karierze artystycznej. Dziewczyny osiągnęły bardzo dobre wyniki