Od 1962 roku mury Zespołu Szkół Nr 2 opuściły rzesze absolwentów. Wielu z nich osiągnęło sukcesy w różnych dziedzinach życia. oto jeden z nich