Trwa nabór wniosków o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi – spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów posiadających osobowość prawną