Z inicjatywy Michała Poniewskiego powołano do życia Wroniecki Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Odbyło się już pierwsze spotkanie.