Świetny portal historyczny „Region szamotulski portal kulturalno – historyczny” zamieścił artykuł pani Ewy Krygier „Portret ojca − Zygmunta Budzyńskiego”. Pani  Ewa Krygier kreśli go na podstawie „okruchów”: rodzinnych opowieści