Na adres naszej redakcji wpłynął list od Czytelnika, który porównuje Dni Wronek z imprezami zakładowymi organizowanymi przez dwie największe firmy we Wronkach