Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest „polskim Ormianinem” bardzo zaangażowanym w sprawy naszego kraju. W PRL-u był cenionym działaczem antykomunistycznym, a obecnie słynie z kontrowersyjnych poglądów związanych z konfliktem na Ukrainie.