Lucyna Kędzioł dyr. SAPO omówiła sytuację we wronieckiej oświacie w roku szkolnym 2020/2021. To był trudny rok szkolny. Trzeba było działać w sposób, do którego  nikt nie był przygotowany. Proszę obejrzeć slajdy ze statystykami jak było