To, co dzieje się w naszym mieście na linii mieszkańcy – władza wykonawcza (burmistrz) i uchwałodawcza (rada) woła o pomstę do nieba! Nie radzimy sobie, jako mieszkańcy z tym wszystkim. Nie mamy się do kogo odwołać, bo i na szczeblach powyżej