Dziś rano napisałam i wysłałam maila do Kancelarii Jerzmanowski, w której na co dzień pracuje przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Tymoteusz Płonka. Tymoteusz Płonka jednocześnie był przewodniczącym komisji konkursowej wybierającej nowego prezesa