Na stronie PKW znajdują się zestawienia, z których wynika wiele ciekawych faktów. Możecie dowiedzieć się, ile osób w Gminie uprawnionych jest do głosowania, ilu kandydatów walczyć będzie o mandat radnego w okręgu. Wystarczy kliknąć na cyferkę,