Rozmowa z Karoliną Matysiak, dyrektorem zakładu Karl Knauer Poland Sp. z o.o.