Wroniecka biblioteka zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału w programie „Mała Książka Wielki Człowiek” Instytutu Książki. W ramach akcji dziecko otrzyma Wyprawkę Czytelniczą – książkę „Kransal w krzywej czapce” oraz kartę Małego