30 maja w świetlicy wiejskiej w Marianowie odbyło się 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas uroczystości odczytano historię organizacji.