W sali WOK-u spotkały się przedstawicielki wronieckich Kół Gospodyń Wiejskich. Okazją do spotkania stała się współfinansowana przez gminę Wronki publikacja „Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”. Wśród wielu wielkopolskich kół przedstawia również KGW