To kolejny PROTEST przeciwko utworzeniu w Samołężu „punktu przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla MiG Wronki.” Pod  pismem z protestem podpisało się 30 myśliwych