21 listopada 2022 r. w Pniewach ukonstytuowało się Koło Powiatowe Stowarzyszenia Polska 2050 dla powiatu szamotulskiego