Stefan Golon sfilmował historyczny moment – burzenie komina po byłych wronieckich ZPZ-ach. Spędził przy tej pracy kilka godzin, żeby przedstawić Państwu trzyminutowy film. Zapraszam do obejrzenia