W czwartek o godz. 15.00 w ratuszu odbędzie się sesja nadzwyczajna zwołana z powodu uchylenia przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu II uchwały Nr XLV/380/2018 Rady MiG Wronki z dnia 29 marca 2018 r, w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze