Komisja Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy 0dbędzie swe posiedzenie w dniu 30 marca 2022, godz. 11:00 w budynku kulturalno- socjalnym na Osiedlu Zamość, przy ul. Topolowej 7, na Zamościu we Wronkach