10 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wronki, na której radni rozpoczęli prace nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. Udostępniony został projekt tej uchwały.