Radni Gminy Obrzycko jednogłośnie przyjęli stanowisko  wyrażające sprzeciw wobec lokalizacji punktu przeładunkowego i kompostowni w tak bliskiej odległości od zabudowań wsi Koźmin. Stanowisko to zostanie przekazane m.in. władzom Wronek