Wroniecki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Wronieckiej i Klasztor o.o. Franciszkanów zapraszają na pasyjny koncert organowy pt. „Barwy Pasji”, który odbędzie się w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia we wronieckim klasztorze o godzinie 17:30 (po mszy świętej)