Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój sali lekcyjnej. We wtorek 19 grudnia komisja konkursowa w składzie: Monika Kozber (dyrektor szkoły), Karina Małecka-Koput (przedstawicielka Rady Rodziców) oraz Nicole