Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu