Konrad Popek – uczeń ZS 1, czyli Szkoły na Leśnej, klasy 2im (w zawodzie technik mechatronik) wziął udział w tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych. Samodzielnie zaprojektował i wykonał maszynę do produkcji filamentu. Jego