Na prośbę Marszałka Województwa Wielkopolskiego przekazujemy informację o poddaniu procedurze zapewniania udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu dokumentu zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw