Podczas posiedzenia komisji połączonych komendant, Paweł Mazurczak złożył sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej. Pytań było sporo.