>>Edukacja Lubasz<< to bezpłatna szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. To kilka kierunków klas ogólnokształcących: wojskowa, policyjna, pożarnicza, kosmetyczna, sportowa; to technikum: weterynarii, usług fryzjerskich, logistyk- klasa wojskowa. Ponadto to szkoła branżowa I stopnia