11 września 2019 r. we wronieckim przedszkolu BAJKOWY ŚWIAT, w Krainie Nibylandii – zorganizowano Dzień Ziemniaka. Państwo Jankowiak dostarczyli do grupy ziemniaki z własnych wykopów