Oddziaływania religijne w resocjalizacji penitencjarnej to forma pracy sprzyjającej przemianie duchowej osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz odbudowywaniu ich więzi ze społeczeństwem, a szczególnie z rodziną