Oto list otwarty Roberta Minge do burmistrza z wnioskiem o natychmiastowe przywrócenie stanu bezpieczeństwa na obszarze zarządzanej gminy