Lubowo to drugie sołectwo, które nie zaopiniowało pozytywnie proponowanych zmian w statucie. Sołtysem został ponownie Eugeniusz Stańko.