Jeden z paneli dyskusyjnych konferencji poświęcony był problemowi przemytu dóbr kultury z terenów post-konfliktowych i obszarów objętych konfliktami zbrojnymi, jak Irak, Afganistan, Syria czy Libia. Tylko w roku 2003 świetnie zorganizowane grupy grabieżców w południowym