Młodzież w naszej szkole osiąga nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale również znakomicie rozwija swoje kompetencje społeczne – pisze do nas dyrektor Szkoły na Leśnej- Monika Kozber. A oto szczegóły: