Oto list naszej koleżanki Marii Urban o sytuacji, która spotkała Ją dziś i która natchnęła do napisania listu o problemie pogotowia, a właściwie jego braku we Wronkach