Zakończył się nabór na konkurs na stanowisko dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury. Z naszych informacji wynika, że zgłosił się tylko jeden kandydat