Tag: mickiewicza

W środę 18 grudnia o godz. 16.00 dyskusja nad planem: Borek, Słowackiego, Słowiańskie, Mickiewicza, Słoneczna, Cienista, Leśna Polana i Prasłowiańska

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza rok 2019: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Stróżki (dz. nr 80415/2) oraz miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego, Słowiańskiego i rejonu ulic:
Czytaj więcej