W piątek przez miasto przeszła miejska droga krzyżowa. Ks. kanonik podziękował wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowanie dla wszystkich niosących krzyż, a także dla służb porządkowych dbających o bezpieczeństwo. ,,A myśmy się chlubić