List mieszkańca i pytanie do radnych w sprawie kompostowania bioodpadów przez mieszkańców domów wielorodzinnych