Na środową wroniecką komisję budżetową Rady MiG przybyli mieszkańcy Samołęża, Stróżek i Koźmina. Przyszli, by oficjalnie przedstawić swój protest przeciwko budowie kompostowni w Samołężu. W lutym napisali protest do burmistrza i Rady. Odpowiedź otrzymali w…