Miasto i Gmina Wronki zajęły 580. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”. Sklasyfikowanych zostało 878 gmin miejsko- wiejskich z całej Polski. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem