Tak pięknie jest obecnie na Zamościu przy figurze Chrystusa Króla