Na najbliższej sesji, jeśli radni wyrażą poparcie tej uchwale, powstanie Młodzieżowa Rada Gminy Wronki. Reprezentować ją będzie młodzież ucząca się we wronieckich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.