Mimo niesprzyjającej pogody na otwarcie wronieckiej MRÓWKI dotarło sporo osób. Punktualnie o godz. 10.00 gospodarze – Państwo Wielkiewiczowie dokonali uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi. Ksiądz Janusz Małuszek poświęcił obiekt, a burmistrz Mirosław Wieczór powitał