Tradycją jest 1 listopada odwiedzić groby zmarłych. W naszej gminie cmentarzy czynnych mamy kilka. Warto też może w tym dniu odwiedzić jakiś cmentarz, który jest już nieczynny, np. jeden z ewangelickich, odnowionych przez Towarzystwo