Takich pytań mam ostatnio kilkanaście. Zadają je zdezorientowani Czytelnicy, którym zabroniono już tak wiele, i których życie przeniosło się do internetu. A tam nawał informacji zabija… Pytania Czytelników zadałam telefonicznie mł. aspirant Sandrze Chudej z KPP