11.11.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków MZZP Samsung, na którym podsumowano działalność organizacji w ostatnich 4 latach, wybrano nowe władze związku na IV kadencję (2022-2026) oraz dokonano zmian w statucie