W ostatnim dniu roku szkolnego najlepsi uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Wronki zaproszeni zostali do ratusza